Ιωάννης Παρασκευαΐδης

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής ΕΚΠΑ