3η Επιστημονική Συνάντηση

Σύγχρονες Προσεγγίσεις Κλινικής Καρδιολογίας 25 – 26 Ιουνίου 2021

Web Scientific Event
Ημερομηνία διεξαγωγής: 25 – 26 Ιουνίου 2021

Οργάνωση: Εταιρεία Πρόληψης Καρδιοαγγειακής Νόσου
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Πρόγραμμα: 3ης Επιστημονικής Συνάντησης

1η Επιστημονική Συνάντηση 2019
2η Επιστημονική Συνάντηση 2020
3η Επιστημονική Συνάντηση 2021
4η Επιστημονική Συνάντηση 2022
5η Επιστημονική Συνάντηση 2023