2η Επιστημονική Συνάντηση

Σύγχρονες Προσεγγίσεις Κλινικής Καρδιολογίας 18 - 20 Σεπτεμβρίου 2020

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18 – 20 Σεπτεμβρίου 2020
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Spetses, Σπέτσες

Οργάνωση: Εταιρεία Πρόληψης Καρδιοαγγειακής Νόσου
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Πρόγραμμα: 2ης Επιστημονικής Συνάντησης

1η Επιστημονική Συνάντηση 2019
2η Επιστημονική Συνάντηση 2020
3η Επιστημονική Συνάντηση 2021
4η Επιστημονική Συνάντηση 2022
5η Επιστημονική Συνάντηση 2023