4η Επιστημονική Συνάντηση

Σύγχρονες Προσεγγίσεις Κλινικής Καρδιολογίας 6 – 7 Μαΐου 2022

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6 – 7 Μαΐου 2022
Τόπος διεξαγωγής: AKS Hinitsa Bay, Πόρτο Χέλι Αργολίδας

Οργάνωση: Εταιρεία Πρόληψης Καρδιοαγγειακής Νόσου
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Πρόγραμμα: 4ης Επιστημονικής Συνάντησης

1η Επιστημονική Συνάντηση 2019
2η Επιστημονική Συνάντηση 2020
3η Επιστημονική Συνάντηση 2021
4η Επιστημονική Συνάντηση 2022
5η Επιστημονική Συνάντηση 2023