Η Εταιρεία Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νόσων (ΕΠΚΑΝ) ιδρύθηκε το 2018 με σκοπό την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης και την άμεση ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου. Οι στόχοι της Εταιρείας είναι αποκλειστικά επιστημονικοί, κοινωφελείς, φιλανθρωπικοί και ανθρωπιστικοί. Η ΕΠΚΑΝ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εταιρεία Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νόσων (ΕΠΚΑΝ)
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ)
Έτος ίδρυσης: 2018
Ιδρυτικά μέλη: 8
Πρόεδρος: Ιωάννης Ταγκούλης
Έδρα: Ηρακλείτου 7, ΤΚ 15343 Αγία Παρασκευή