Τήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
Τα προσωπικά σας δεδομένα Δεν πρόκειται ποτέ να πωληθούν, να ενοικιαστούν, να διανεμηθούν ή να δημοσιοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Σχετική νομοθεσία
Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούμε, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις εξής νομοθεσίες/κανονισμούς:
• Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
• Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR).