Παρασκευή 10 Μαΐου 2024

Για Online παρακολούθηση του Συνεδρίου πατήστε εδώ

13:00 – 14:00 Εγγραφές Registration
14:00 – 14:10 Χαιρετισμός Προέδρου
Inaugural Address by President Dr Ioannis Tagkoulis

14:10 – 15:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
Round Table Cardiac Imaging
Προεδρείο: Ε. Μαστοράκου, Μ. Καλαντζή

14:10 – 14:30 Myocarditis. An invisible disease
Μυοκαρδίτιδα. Μια αόρατη νόσος
Εισηγητής: Θ. Ντόσκας

14:30 – 14:45 The role of CCTA in the pre-operative assessment of structural heart diseases and post-operative management of complications
Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας καρδιάς στην προεπεμβατική εκτίμηση δομικών καρδιοπαθειών και στον μετεπεμβατικό έλεγχο επιπλοκών
Εισηγητής: Γ. Μπενέτος* (Διαδικτυακή Συμμετοχή)

14:45 – 15:00 The role of CMR in Left Ventricular Hypertrophy investigation
Η διερεύνηση της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας με τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς
Εισηγητής: Κ. Μπράτης* (Διαδικτυακή Συμμετοχή)

15:00 – 15:15 Contribution of CMR to SCD risk stratification
H συμβολή της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στη διαστρωμάτωση αρρυθμιολογικού κινδύνου αιφνίδιου καρδιακού θανάτου
Εισηγητής: Δ. Κλέττας* (Διαδικτυακή Συμμετοχή)

15:15 – 15:30 Contribution of CCTA in the prevention, diagnosis and follow up of coronary heart disease
Η συμβολή της αξονικής τομογραφίας καρδιάς στην πρόληψη, διάγνωση και παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου
Εισηγητής: Ε. Μαστοράκου

15:30 – 15:45 The role of CMR in the investigation of MINOCA
Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στη διερεύνηση των MINOCA
Εισηγητής: Σ. Λοΐζος* (Διαδικτυακή Συμμετοχή)

Συζήτηση: Ε. Σιδηροπούλου, Γ. Φώτος, Μ. Μπονέτη

15:45 – 16:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ
Round Table Cardiac Ultrasound
Προεδρείο: Ι. Παρασκευαΐδης, Ε. Χριστοφοράτου, Κ. Χ. Παπαδόπουλος* (Διαδικτυακή Συμμετοχή)

15:45 – 16:00 Mitral valve insufficiency – modern diagnostic approach for proper treatment
Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας – Σύγχρονη διαγνωστική προσπέλαση για σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση
Εισηγητής: Ν. Καδόγλου

16:00 – 16:15 Transesophageal or intracardiac ultrasound in transcatheter procedures?
Διοισοφάγειο ή ενδοαυλικό υπέρηχο στις διακαθετηριακές επεμβάσεις;
Εισηγητής: Σ. Καραγιάννης

16:15 – 16:30 The contribution of STRESS ECHO as a diagnostic tool outside coronary artery disease
Η συμβολή του STRESS ECHO ως διαγνωστικό εργαλείο εκτός της στεφανιαίας νόσου
Εισηγητής: Κ. Χ. Παπαδόπουλος* (Διαδικτυακή Συμμετοχή)

16:30 – 16:45 Lung Ultrasound in the Management of Cardiac Patient
Το υπερηχογράφημα πνεύμονα για την αξιολόγηση του καρδιολογικού ασθενούς
Εισηγητής: Α. Τσούκας

Συζήτηση: Π. Σεραφείμ, Γ. Τσίρκα, Β. Πανής

16:45 – 17:15 ΔΙΑΛΕΞΗ: Cardioprotection with Novel Drugs
Καρδιοπροστασία με τα νεότερα φάρμακα
Προεδρείο:
Ι. Ταγκούλης, Α. Σπανός
Εισηγητής:
Γ. Χάχαλης

17:15 – 17:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

17:30 – 19:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι
Round Table Cardiac Electrophysiology I

Προεδρείο: Α. Κατσίβας, Π. Ιωάννιδης, Ε. Kουτουλάκης* (Διαδικτυακή Συμμετοχή)

17:30 – 17:45 New LBBB Post- TAVI – Mandates a Pacemaker Before Hospital Discharge?
Νεοεμφανιζόμενο LBBB μετά από επέμβαση TAVI – Απαιτείται εμφύτευση βηματοδότη πριν το εξιτήριο;
Εισηγητής: Α. Κορδαλής

17:45 – 18:00 Advances in leadless pacing
Οι εξελίξεις στην βηματοδότηση χωρίς ηλεκτρόδια
Εισηγητής: Σ. Κουρούκλης

18:00 – 18:15 AF Ablation as 1st line therapy. Benefit vs Risk
Η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής ως θεραπεία πρώτης γραμμής.
Οφέλη έναντι Κινδύνου
Εισηγητής: Β. Κολοβός

18:15 – 18:30 Primary prevention ICD therapy – time for a rethink?
Πρωτογενής πρόληψη – θεραπεία ο απινιδωτής; Υπάρχει δεύτερη σκέψη;
Εισηγητής: Ν. Καραμιχαλάκης

18:30 – 18:45 Vasovagal Syncope. Can Ablation Provide durable benefit?
Νευροκαρδιογενής συγκοπή. Μπορεί η κατάλυση να προσφέρει μόνιμο όφελος;
Εισηγητής: Κ. Λέτσας

18:45-19:00 Pace & Ablate. Patient selection – is it only for failed AF ablation and permanent AF?
Βηματοδότηση και κατάλυση. Επιλογή ασθενούς – Μόνο επί αποτυχίας της κατάλυσης και στην εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή;
Εισηγητής: Κ. Ταμπάκης

19:00-19:15 Why doesn’t VT ablation work? What should I target in the cath lab?
Γιατί η κατάλυση κοιλιακής ταχυκαρδίας αποτυγχάνει; Ποιος είναι ο επόμενος στόχος μας στο εργαστήριο;
Εισηγητής: Π. Κουδούνης

Συζήτηση: Μ. Μπονέτη, Π. Μανωλάκου

19:15-19:45 ΔΙΑΛΕΞΗ: Clinical Significance of Myocardial Tissue Characterization in Heart Failure
Η κλινική σημασία του ιστικού χαρακτηρισμού του μυοκαρδίου στην καρδιακή ανεπάρκεια

Προεδρείο: Γ. Χάχαλης, Ι. Κανακάκης
Εισηγητής: Φ. Τρυποσκιάδης

21:00 ΔΕΙΠΝΟ