Φωτογραφίες – 5η Επιστημονική Συνάντηση 2023

5η Επιστημονική Συνάντηση 2023

Στιγμιότυπα από την 5η Επιστημονική Συνάντηση (2023)