Κυριακή 12 Μαΐου 2024

Για Online παρακολούθηση του Συνεδρίου πατήστε εδώ

09:30 – 11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
Structural Cardiomyopathies

Προεδρείο: Κ. Τούτουζας, Α. Σπανός, Σ. Παπαϊωάννου

9:30 – 9:45 TAVR in the low-risk patient. Are we there yet?
TAVR στους ασθενείς χαμηλού κινδύνου. Βρισκόμαστε κοντά;
Εισηγητής: Γ. Κατσιμαγκλής

9:45 – 10:00 Challenges in REDO TAVI
Προκλήσεις στην REDO TAVI
Εισηγητής: Δ. Δαμάσκος

10:00 – 10:15 Aortic Valve Stenosis. Mitral Valve Insufficiency. When to operate?
Στένωση Αορτικής Βαλβίδας. Ανεπάρκεια Μιτροειδούς Βαλβίδας. Πότε χειρουργώ;
Εισηγητής: Γ. Τρανταλής

10:15 – 11:00 Percutaneous tricuspid valve repair. Will be the new TAVR?
Διαδερμική επιδιόρθωση τριγλώχινας βαλβίδας. Θα είναι η νέα TAVR;
Εισηγητής: Z. Δημητριάδης

11:00-11:30 ΔΙΑΛΕΞΗ: Long term results after TAVI
Μακροχρόνια αποτελέσματα μετά από TAVI
Προεδρείο: Ι. Κανακάκης, Ι. Ταγκούλης
Εισηγητής: Κ. Τούτουζας

11:00 – 11:30 ΚΛΕΙΣΙΜΟ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ